Pola De Siero → Rozadas

 Pola
Lunes a Viernes.13:00
17:15 Circular ( Pola - Carbayín - Lieres - Pola )
19:00
Sábados.13:25
Domingos y Festivos.21:45

Rozadas → Pola De Siero

 Rozadas
 Lunes a Viernes.7:35
15:45
Domingos y Festivos.16:15